Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
TAB 4.2 Handelen in urgente situaties29921/1716/1920/1/86
Studiegids

TAB 4.2 Handelen in urgente situaties

29921/1716/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de verpleegkunde (4j ), trajectschijf 4
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de verpleegkunde (flex) als TAB 4.2 Handelen in urgente situaties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lambrechts Wim
Andere co-titularis(sen): Soogen Peter, Van Assche Tom, Van der Linden Eva, Vandewalle Heidi, Van Hoof An, Wildiers Anja
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Opbouwen - 3. Omgaan met relevante informatie (eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de opbouw van een zorgsituatie.
De student kan de werking van het medisch rampenplan beschrijven (1.3.A.1)(niveau 3)
De student kan de normale geleiding van het hart beschrijven (1.3.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 1. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan een patiënt klinisch beoordelen en er een graad van urgentie aan koppelen (2.1.A.1) (niveau 3)
2. Realiseren - 3. Handelen vanuit relevante informatie ( 8 basisprincipes, eigen ervaring, wetenschappelijke evidentie, wetgeving, verpleegkundige diagnostiek en eigenschappen van de zorgvrager) voor de uitvoering van de zorgsituatie.
De student kan snel en adequaat reageren bij urgente- en rampensituaties (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan zelfstandig urgente levensreddende maatregelen treffen in urgente- en rampensituaties (2.3.A.1) (niveau 3)
De student kan (levensbedreigende) ritmestoornissen en ECG-afwijkingen herkennen (2.3.A.1) (niveau 3)

Leerinhoud

Volgende leerinhoud wordt behandeld:

- urgenties trauma

- urgenties inwendige ziekten

- urgenties gynaecologie

- rampenmanagement en triage 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus en de digitale leeromgeving.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie70,00
Semester 1Kennistoets30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie70,00
Tweede examenperiodeKennistoets30,00

Toetsing (tekst)

Het examen verloopt onder de vorm van een geïntegreerde oefening. Een geïntegreerde oefening bestaat uit een simulatie van een reële situatie (critical incident) in een veilige omgeving waarbij telkens 2 studenten samenwerken. De samenstelling van de groepen en de rol die de student in de oefening zal uitvoeren worden door de docenten bepaald: Teamleider of verpleegkundige.

Voor of na de geïntegreerde oefening zal er een korte theoretische test afgenomen worden.

Wanneer de student wegens overmacht niet kan deelnemen aan het examen dient hij/zij deze dag, voorafgaand aan het geplande tijdstip, de school (telefonisch) en de opleidingsonderdeelverantwoordelijke (via e-mail) hiervan te verwittigen. De student zet binnen de 3 kalenderdagen een bewijs van overmacht in iBamaflex.