Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Kinderwens 230872/1693/1920/1/86
Studiegids

Kinderwens 2

30872/1693/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de vroedkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bernaerts An, Brouns Miek, Jochems Lisbeth, Meyvis Inge, van Asseldonk Fieke, Van de Craen Natacha, Van Doninck Caroline, Van Leugenhaege Luka
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Kinderwens 1.

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit opleidingsonderdeel dient de student de volgende opleidingsonderdelen te hebben behaald: Kinderwens 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Pathologie, zorg & begeleiding
De student definieert en beschrijft algemene pathologie in endocrinologie en pathologische aandoeningen van de voortplanting bij man en vrouw
De student kan symptomen van uitblijvende zwangerschap herkennen en opsporen
4. Psychosociale context
De student kan de verschillende fases in een rouwproces benoemen en omschrijven
De student kan in een gesimuleerde situatie een slecht nieuws gesprek voeren rekening houdend met de aandachtspunten
De student karakteriseert seksuele problematiek bij voortplantingsproblemen
10. Evidence-based zorg
De student is in staat om het professioneel handelen wetenschappelijk te onderbouwen volgens de methodiek van “evidence based midwifery”

Leerinhoud

Om als toekomstige proactieve vroedvrouw te acteren in een steeds veranderende zorgomgeving is een daartoe ondersteunende persoonlijke en professionele leeromgeving nodig. De opleiding bachelor in de vroedkunde aan de AP hogeschool is opgebouwd aan de hand van zes levensfasen waarin de vroedvrouw een cruciale rol speelt. De concrete uitwerking van de opleidingsonderdelen gebeurt volgens het didactisch concept van Merriënboer. Elke levensfase neemt één of meerdere weken in beslag. Binnen elke levensfase wordt een duidelijke vaste weekstructuur gehanteerd:
Time to learn: de pathologische benadering van alle aspecten met betrekking tot de kinderwens. Voorbeelden van lesinhouden in deze fase zijn: pathologie van het endocriene stelsel, het slecht nieuwsgesprek, seksuele problemen...
Time to prepare: studenten krijgen de tijd om het theoretisch aanbod te verwerken en zich voor te bereiden op de hands on training/casestudy
Hands on training: het vaardigheidsonderwijs speelt een centrale ondersteunende rol in de opleiding met als doel de studenten in een veilige en gesimuleerde omgeving technische basis-, verloskundige en neonatale vaardigheden, gebaseerd op authentieke beroepssituaties, aan te leren. Tijdens deze fase wordt er bijvoorbeeld geoefend op het communicatieve bij het geven van slecht nieuws en inzicht in het rouwproces.

Studiematerialen (lijst)

Startpakket Bachelor in de VroedkundeVerplicht€ 90,00
 • Auteur: Team bachelor in de vroedkunde
Gespreksvaardigheden voor verloskundigen.Verplicht
 • Auteur: Merkx, A., Heusschen, J.
Handboek gynaecologieVerplicht€ 49,00
 • Auteur: Depypere, H.., Jacquemyn Y., De Sutter, P.
Handboek voortplantingsgeneeskundeVerplicht€ 58,00
 • Auteur: Annemiek Nap, Thomas d Hooghe, Jan Kremer
Onderzoek in de gezondheidszorgVerplicht€ 43,75
 • Auteur: E. Bakker, H. Van Buuren e.a.
Coëlho: Zakwoordenboek der geneeskundeAanbevolen€ 39,90
 • Auteur: A.A.F. Jochems, e.a.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets95,00Vertrekkende vanuit een aantal situatieschetsen zullen vragen gesteld worden vanuit de verschillende gedoceerde invalshoeken op de niveau's zoals aangegeven in de toetsmatrijs.
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)5,00Slecht nieuwsgesprek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie5,00Slecht nieuwsgesprek
Tweede examenperiodeKennistoets95,00Vertrekkende vanuit een aantal situatieschetsen zullen vragen gesteld worden vanuit de verschillende gedoceerde invalshoeken op de niveau's zoals aangegeven in de toetsmatrijs.

Toetsing (tekst)

De toetsinhouden zijn telkens uitvoerig verduidelijkt op digitap onder het kopje 'Evaluatie'.

Voor dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens (evaluatie activiteit/toetsvormen) georganiseerd die je kan terugvinden onder het luikje 'toetsing lijst'. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor een of meerdere deelexamens een cijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit cijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en kan de student dit deelexamen niet hernemen in de tweede examenperiode. Deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij wel in de tweede examenperiode"