Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Welzijn
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
gw@ap.be
Studieloopbaancoaching 230878/1693/1920/1/96
Studiegids

Studieloopbaancoaching 2

30878/1693/1920/1/96
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in de vroedkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bernaerts An, Driessen Els
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Voorafgaand aan dit opleidingsonderdeel dient de student de volgende opleidingsonderdelen te hebben behaald: Studieloopbaancoaching 1 OF Studieloopbaanbegeleiding 1 OF Professionele Vorming I

OLR-Leerdoelen (lijst)

5. Ethiek en wetgeving
De student kan stilstaan bij eigen onmacht en kwetsbaarheid en leert ermee om te gaan
9. Professionalisering
De student kan de verschillende fasen van de reflectiecyclus toepassen, inclusief bijsturing van het eigen handelen (kritische zelfreflectie)
De student kan een gesprek voeren over het eigen functioneren met sterktes en aandachtspunten
De student kan een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen en uitvoeren door actieve deelname aan professionaliseringsactiviteiten

Leerinhoud

Om als toekomstige proactieve vroedvrouw te acteren in een steeds veranderende zorgomgeving is een daartoe ondersteunende persoonlijke en professionele leeromgeving nodig. Studieloopbaancoaching is een jaaroverschrijdend opleidingsonderdeel waar de competentiegroei van de student centraal staat. De student wordt door middel van persoonlijke en groepscoaching begeleid in zijn leertraject. In dit opleidingsonderdeel staat kritische reflectie op eigen leerproces centraal. Het digitaal portfolio, ontwikkelingsplan, kernkwadrant en levenslang leren zijn verschillende facetten die belicht worden.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: 2u: topics studieloopbaancoaching: feedback, samenwerken en portfolio
  2u: mentorschap + self- and peerassessment
Practicum en/of oefeningen1,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: 1*1u persoonlijk gesprek
Vormen van groepsleren2,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: 1*2u groepsgesprek
Werkplekleren en/of stage15,00 uren
 • Duur: Academiejaar
 • Opmerking: LLL= een Leven Lang Leren
Werktijd buiten de contacturen53,00 uren
 • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)50,00Meet de reflectievaardigheid van de student over zijn omgeving, zijn gedrag, zijn competenties, zijn overtuiging...vertrekkende vanuit de competentiegroeikaart.
AcademiejaarPortfolio30,00De student toont het bereiken van (een) competentie(s) aan door een doordachte verzameling van bronnen en eventuele reflecties daarop. De verplichte inhoud van, alsook de deadline voor het finaliseren van het portfolio zijn terug te vinden op Digitap. Het voltooien van de 15 uren LLL vormen een voorwaarde om te kunnen slagen op dit opleidingsonderdeel. Het niet behalen van deze uren voor de deadline van het indienen van het portfolio, resulteert in een 0 op 20 op dit opleidingsonderdeel. Deze LLL-uren dienen mooi aan te sluiten bij de competenties van het beroeps- en competentieprofiel van de vroedvrouw (15.03.2016) om in aanmerking te komen als onderdeel van de verplichte permanente vorming zoals aangegeven in het KB van 1991.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00Mentorschap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht50,00Meet de reflectievaardigheid van de student over zijn omgeving, zijn gedrag, zijn competenties, zijn overtuiging...vertrekkende vanuit de competentiegroeikaart.
Tweede examenperiodePortfolio50,00De student toont het bereiken van (een) competentie(s) aan door een doordachte verzameling van bronnen en eventuele reflecties daarop. De verplichte inhoud van, alsook de deadline voor het finaliseren van het portfolio zijn terug te vinden op Digitap. Het voltooien van de 15 uren LLL vormen een voorwaarde om te kunnen slagen op dit opleidingsonderdeel. Het niet behalen van deze uren voor de deadline van het indienen van het portfolio, resulteert in een 0 op 20 op dit opleidingsonderdeel. Deze LLL-uren dienen mooi aan te sluiten bij de competenties van het beroeps- en competentieprofiel van de vroedvrouw (15.03.2016) om in aanmerking te komen als onderdeel van de verplichte permanente vorming zoals aangegeven in het KB van 1991.

Toetsing (tekst)

De toetsinhouden zijn telkens uitvoerig verduidelijkt op digitap onder het kopje 'Evaluatie'.

Voor dit opleidingsonderdeel worden meerdere deelexamens (evaluatie activiteit/toetsvormen) georganiseerd die je kan terugvinden onder het luikje 'toetsing lijst'. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor een of meerdere deelexamens een cijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit cijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en kan de student dit deelexamen niet hernemen in de tweede examenperiode. Deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij wel in de tweede examenperiode"