Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Onderzoeksproject6698/1736/1920/1/41
Studiegids

Onderzoeksproject

6698/1736/1920/1/41
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Postgraduaat Muziek - kinder- en jeugdkoor directie
In andere opleidingen:
  • Postgraduaat Muziek - begeleiding en coaching als Onderzoeksproject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Schreurs Eugeen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Tijdens het postgraduaat wordt verwacht dat de student zelfstandig te werk gaat, regelmatig, echter op eigen initiatief, contact zoekt met de promotor en eventuele copromotor(-en), en (minstens) een eindscriptie produceert.

Begincompetenties (tekst)

De kandidaat heeft minstens een diploma van bachelor muziek en slaagt voor het geschiktheidsonderzoek (indien van toepassing).

De kandidaat getuigt van de nodige motivatie voor het gekozen postgraduaat en bewijst dit in een dossier waarin hij/zij de volgende elementen opneemt:
* curriculum vitae
* motivatie voor het postgraduaat
* repertorium dat men wil instuderen
* studieparcours dat men wil afleggen

Leerinhoud

Lees het vademecum!

Studiematerialen (tekst): Verplicht

PC, de handleiding “Richtlijnen Papers” (cf. webstek)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- vaktijdschriften en vakliteratuur
- websites en opnames ivm het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt op basis van een paper.