Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Niet-confessionele zedenleer en vakdidactiek10522/1739/1920/1/56
Studiegids

Niet-confessionele zedenleer en vakdidactiek

10522/1739/1920/1/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We analyseren het doel en het concept van de cursus NCZ. Onder begeleiding worden alle componenten van het algemeen didactisch model naar de vakspecifieke NCZ vertaald. We analyseren de 5 procesdoelen en de bijzondere procesdoelen en zoeken naar thema's om dit concreet in te vullen.Veel aandacht wordt besteed aan het leren integreren van de specifieke didactische eigenschappen van het vak(o.a .van concreet naar abstract) in een lesvoorbereiding. Er wordt geoefend in het samenstellen van referentiekaders in functie van de verschillende thema's, en de studenten worden wegwijs gemaakt in het selecteren en analyseren van( o.a. vrijzinnig humanistische) wetenschappelijk verantwoorde bronnen. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren creëren van de juiste sfeer en omgang met de leerlingen tijdens een les NCZ.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding(en) of competenties reeds behaald in eerste en tweede deeltrajecten van initiële lerarenopleiding kleuter- of lager onderwijs of eindcompetenties van een pedagogisch diploma (HOKT + GPB; pBa + GPB; SLO; Aggregatie; ILOAN). Via SLO moet de student reeds 30 studiepunten hebben verworven.

Leerinhoud

Situering vak NCZ.
Vakdidactiek NCZ algemeen + lager onderwijs specifiek.
Werken met leerplan NCZ
Werken met de procesdoelen en themavelden.
Vorm en inhoud van de les NCZ oefenen.
Didactische opbouw/werkvormen
Opstellen en uitvoeren van verschillende lessen NCZ.
Wetgeving en deontologische richtlijnen van het vak NCZ.
Contact leggen met de inspecteur-adviseur NCZ lager onderwijs.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactiek niet-confessionele zedenleerVerplicht
  • Auteur: Corinne Leys
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
Leerplannen NCZ + deontologie en wetgeving (www.ribz.beVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus : Niet-confessionele zedenleer en didactiek (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Extra teksten (digitale leeromgeving)

Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk examen - 90' Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen - 90' Schriftelijk examen van 90 min, op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten KO, LO en postgraduaat NCZ

Toetsing (tekst)

1ste examenperiode Schriftelijk/Mondeling examen: 120' 
2de examenperiode Schriftelijk/Mondeling examen: 120'

Er is een verplichte aanwezigheid van 75% nodig tijdens de hoorcolleges om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en tweede examenperiode.
NCZ en vakdidactiek is een olod dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming ook attitudevorming ect uiterst belangrijk zijn.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht.