Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk 25812/1739/1920/1/63
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 2

5812/1739/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leys Anouk
Andere co-titularis(sen): Van Vaek Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding, en bereidheid tot vrijzinnig engagement. Initiële lerarenopleiding en module 1, 2 en 3 reeds beëindigd hebben of tegelijkertijd volgen.

Leerinhoud

16 lessen geven verspreid over de drie graden van de lagere school.
Activiteiten waaraan de aspirant leerkracht NCZ participeert of die hij/zij organiseert binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het vrijzinnig humanisme.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handleiding BBP 2 (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)
Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Stage100,00Afwezigheden zie examenreglement