Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Begeleide beroepspraktijk 15811/1739/1920/1/29
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk 1

5811/1739/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Postgraduaat leraar niet-confessionele zedenleer basisonderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 8,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten doen 8 uur observatiestage bij de lessen NCZ in de drie graden van de lagere school. de school is in overeenstemming met de stagebegeleiding vrij te kiezen.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties initiële lerarenopleiding, en bereidheid tot vrijzinnig engagement. Initiële lerarenopleiding en olod "niet-confessionele zedenleer en vakdidactiek" reeds beëindigd hebben of tegelijkertijd volgen.

Leerinhoud

Minimum 8 observatielessen NCZ in de drie graden van de lagere school.
Activiteiten waaraan de aspirant leerkracht NCZ participeert of die hij/zij organiseert binnen het kader van de niet-confessionele zedenleer en/of het vrijzinnig humanisme.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handleiding BBP 1 (digitale leeromgeving)
Presentaties (digitale leeromgeving)
Losse teksten (digitale leeromgeving)
Studiewijzer ( digitale leeromgeving)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage8,00 uren
  • Omschrijving: Observatiestage

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00Schriftelijke observatietaken