Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Praktijkstudie25803/1729/1920/1/51
Studiegids

Praktijkstudie

25803/1729/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatief graduaat in het secundair onderwijs (dans)
  • Specifieke lerarenopleiding dans
  • Verkorte educatieve bachelor muziek- en podiumkunsten
In andere opleidingen:
  • Specifieke lerarenopleiding drama als Praktijkstudie
  • Specifieke lerarenopleiding muziek als Praktijkstudie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dierckx Ellen, Van Moorsel Annouk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel gaat de student op zoek naar het eigen competentieprofiel in relatie tot het kunstenaarschap

OLR-Leerdoelen (lijst)

Dit opleidingsonderdeel omvat de volgende leerdoelen:
Danst verschillende stijlen en toont de specifieke vaardigheden eigen aan de stijl.
Kan zijn lesmateriaal opbouwen vanuit verschillende dansstijlen en kan zijn perspectief met collega's delen
Analyseert de verschillende bewegingsstijlen en didactische werkvormen en methode.
Past nieuwe trends en innovaties binnen de hedendaagse danspraktijk toe binnen haar/zijn lespraktijk.
Onderzoekt het wijdere danswerkveld en implementeert de resultaten hiervan in zijn lesopbouw.
Analyseert en reflecteert op een kritische manier na deelname aan de workshop.
Neemt deel aan discussies over bewegingsstijlen en relevante keuzes binnen de hedendaagse dansgemeenschap.
Onderbouwt persoonlijk keuzes in relatie tot het lesmateriaal dat werd gegeven tijdens workshops.

Leerinhoud

- EHBO voor teaching artists
- Masterclasses
- Canon cultuurdagen
- Bijwonen van (pedagogische) studiedagen
- Voorstellingen bijwonen, alle disciplines
- Symposia
- Adminstratie en rechtspositie van de leraar

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht100,00

Toetsing (tekst)

8 verslagen: 1 A4 verslag (of alternatief) per activiteit
Indienen via Digitap uiterlijk 1 juni