Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterclasses30145/1722/1920/1/94
Studiegids

Masterclasses

30145/1722/1920/1/94
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • acteren
  • kleinkunst
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
legt contacten over disciplines heen
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert de werkmethode om te creëren
schat het representatief belang voor zijn eigen opleiding en eindproject in en kan dit verantwoorden.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert over het bewustzijn van de werkmethode

Leerinhoud

De student vergroot zijn artistieke bagage door het volgen van twee van de aangeboden masterclasses (naar keuze) of stage (stage enkel voor de afstudeerrichting Woordkunst).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk80,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt permanent beoordeeld op motivatie, vaardigheden, attitude en evolutie tijdens de masterclasses. Zij/hij moet minstens 2 van de aangeboden masterclasses volgen.

Toetsing
100% vaardigheidstoets artistiek permanent (P)

De student dient minstens 2 van de aangeboden masterclasses te volgen. De permanente evaluatie is zowel een toetsvorm als een deelexamen.
Bij het volgen van minder dan 2 masterclasses krijgt de student 0/20 voor de toetsvorm en voor het deelexamen permanente evaluatie.