Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Muzikale Vorming12095/1722/1920/1/16
Studiegids

Muzikale Vorming

12095/1722/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Kleinkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Looy Jan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Kleinkunst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
schrijft songs
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
is frontman/vrouw van een band als vocalist
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
begeleidt zichzelf op diverse instrumenten
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
legt op een professionele manier contacten met muzikanten om een gezamenlijk project te creƫren
leidt een muziekgroep, communiceert zijn muzikaal concept en delegeert
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
werkt samen met anderen aan arrangementen voor songs

Leerinhoud

De masterstudent brengt geïntegreerd in de Masterproef of een spelproject, een gecomponeerd repertoire van songs die hij zelf begeleidt op bijv. piano, gitaar (eventueel aangevuld met andere muzikanten) of met een door hem samengestelde begeleidingsband.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00