Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Stage/project33186/1722/1920/1/86
Studiegids

Stage/project

33186/1722/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Kleinkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Beijsens Patricia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
werkt proactief aan een creatief project
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
neemt initiatief om contacten te leggen in het werkveld
neemt initiatief om zichzelf te profileren in het werkveld
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
hanteert technische en technologische hulpmiddelen binnen zijn vakgebied
implementeert haar/zijn mogelijkheden en artistieke gerichtheid in
toetst zijn verworven competenties aan de voornaamste vereisten van het werkveld
4. Positioneren - 4.5. financiële, commerciële en juridische aspecten
wendt zijn financiële, commerciële en juridische kennis aan in het werkveld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage540,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarStage100,00