Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Ondernemerschap25394/1722/1920/1/65
Studiegids

Ondernemerschap

25394/1722/1920/1/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
  • Kleinkunst binnen Drama
  • Woordkunst binnen Drama
  • Accordeon binnen Muziek
  • Compositie binnen Muziek
  • Gitaar binnen Muziek
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
  • Klavecimbel binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
  • Orgel binnen Muziek
  • Orkestinstrument binnen Muziek
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
  • Zang binnen Muziek
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Master in het drama, trajectschijf 4
In andere opleidingen:
 • Schakelprogramma dans als Ondernemerschap
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Beijsens Patricia
Andere co-titularis(sen): Malaise Jeroen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Korte omschrijving

Docent:
Elsemieke Scholte

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan hierover schriftelijk communiceren
4. Positioneren - 4.5. financiële, commerciële en juridische aspecten
benoemt de geijkte kanalen via dewelke hij zich bijkomend kan informeren
past de basisprincipes van arbeidsovereenkomsten en belastingen toe op specifieke cases
past de problematiek van auteurs- en naburige rechten toe op specifieke cases
past de theorie over het kunstenaarsschap toe op reële cases
past de verschillende organisatie- en samenwerkingsvormen voor kunstenaars toe op specifieke cases
past het statuut van de kunstenaar en haar sociaal- en arbeidsrecherlijke implicaties toe op specifieke cases

Leerinhoud

Het vak Ondernemerschap omvat het ‘inzichtelijk maken’ en ‘aanleren’ van de eerste vaardigheden i.v.m. praktische, planmatige en zakelijke aanpak van de kunstenaarspraktijk binnen het kunstenveld.
De student wordt geinformeerd en begeleid bij het ontwikkelen van de eerste inzichten en concrete stappen naar een zelfredzaamheid binnen het kunstenveld.

Aangezien elke theaterspeler/maker een ander artistiek profiel heeft, wordt de student een inzicht gegeven in een 'kunstenaarspraktijk op maat'. Vaak ontstaat binnen de eerste werkjaren in het kunstenveld, in het verlengde van een artistieke profiel, een specifieke praktische werkwijze. Er vanuit gaande dat het voor elk van de studenten na afstuderen een zoektocht wordt, is het leerrijk deze kennis te laten maken met wat hen te wachten staat .

Centraal binnen de lessen staat enerzijds het schetsen van een idee over hoe een artistieke praktijk er eventueel uit zou kunnen zien en anderzijds een eerste introductie, een kennismaking met het veld zelf. Vragen als ‘welk huis doet wat?’ en ‘cijfers achter plannen: wat kost een project?’ komen aan bod.

Na het behalen van een diploma betreed de afgestudeerde het werkveld waar elk plan naast ‘inhoudelijk stevig onderbouwd' ook uitgewerkt moet kunnen worden in cijfers. Belangrijk hierbij is de specifieke karakteristieken van het Vlaamse kunstenveld te duiden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht100,00