Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Hafabradirectie 15246/1720/1920/1/61
Studiegids

Hafabradirectie 1

5246/1720/1920/1/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: De Caluwe Dirk
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Verhaert Steven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen hafabradirectie
groepsgerichte lessen
klasactiviteiten
(luister)stages bij externe hafabra-orkesten

eventueel aangevuld met een selectie uit
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat partituren ( van niveau ere-, superieure afdeling) op zodanige manier te ontleden dat hij/zij binnen enkele repetities een resultaat kan bereiken dat muzikaal verantwoord is. De student brengt de analyse tot uiting in de slagtechniek (de theoretische benadering wordt omgezet in bewegingen die een orkest helpen bij het realiseren van de partituur) en in zijn/haar verbale communicatie met het orkest De student is in staat binnen een repetitie controlerend en opbouwend te werk te gaan om het muzikale eindpunt (het op alle vlakken realiseren van de partituur) te bereiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1         De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student heeft basis kennis van het HaFaBra-repertoire
2.3         De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan een grondige analyse te maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
De student ontwikkelt een eigen interpretatie op HaFaBra-repertoire a.d.h.v. luisterstages.
2.4         De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student kan een goede basis slagtechniek demonstreren
3.1         De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat te communiceren met een orkest.
3.2         De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student doet praktijkervaring op als dirigent van een (amateur-)orkest.
4.3         De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een harmonieorkest of gelijkwaardig ensemble voorbereiden op een concert en daarover mondeling reflecteren.
De student kan schriftelijk en mondeling reflecteren over HaFaBra-repetities en -concerten en daarbij de verschillen analyseren tussen de persoonlijke visie en deze van de dirigent. Verder kan hij ook de evolutie van het repetitieproces en de repetitietec

Leerinhoud

Lees het vademecum.
-Slagtechniek (specifieke oefeningen toegepast op de overwegend hedendaagse orkestliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse orkestwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, vorm, instrumentatie, slagtechnisch, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Arrangement en Orkestratie: arrangement/orkestratie leren maken voor alle hafabra-orkesttypes.
-Literatuur verwerven :geschiedenis en overzicht van de hafabra-literatuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's en opbouw van een concert
-Praktijkervaring opdoen in het hafabraorkest van het Conservatorium (spelend of dirigerend) en bij externe orkesten via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden

Meer details: zie Vademecum Directie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Alle mogelijke orkestliteratuur. Bezoek aan de orkestbibliotheek van Vlamo en aan de in de Benelux sterk aanwezige en aktieve muziekuitgeverijen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek75,00
AcademiejaarKennistoets25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek75,00
Tweede examenperiodeKennistoets25,00