Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Specifieke orgelkunde 5603/1720/1920/1/18
Studiegids

Specifieke orgelkunde 5

603/1720/1920/1/18
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel (optie podium) (masterproef creatief eindproject orgel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verdin Joris
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

De basis vormt een collectieve masterclass, rond de uitvoering van een bepaald werk. Meestal wordt dit voorafgegaan door een lezing of presentatie door de gastdocent.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1         De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan de verschillende Bach-tradities in de ons omringende landen toelichten
4.3         De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan zelfstandig de verschillende stijlinterpretaties van een werk uit een bepaalde periode formuleren en de impact voor de eigen uitvoeringspraxis beschrijven

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De basis vormt een collectieve masterclass, rond de uitvoering van een bepaald werk. Meestal wordt dit voorafgegaan door een lezing of presentatie door de gastdocent. De gastdocenten werken in blokken: daarom wordt de student gevraagd een repertoirestuk uit het betreffende gebied intensief voor te bereiden. Dit omvat het onderbouwen van de kennis met research rond het behandelde werk of stijlgebied.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren, boeken, vaktijdschriften

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00