Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Instrument 5 (directie)8390/1720/1920/1/63
Studiegids

Instrument 5 (directie)

8390/1720/1920/1/63
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (directie) binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (directie) binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Accordeon 5 (18 studiepunten)
 • Althobo 5 (18 studiepunten)
 • Altviool 5 (18 studiepunten)
 • Basklarinet 5 (18 studiepunten)
 • Bastrombone 5 (18 studiepunten)
 • Cello 5 (18 studiepunten)
 • Contrabas 5 (18 studiepunten)
 • Fagot 5 (18 studiepunten)
 • Fluit 5 (18 studiepunten)
 • Gitaar 5 (18 studiepunten)
 • Harp 5 (18 studiepunten)
 • Hobo 5 (18 studiepunten)
 • Hoorn 5 (18 studiepunten)
 • Klarinet 5 (18 studiepunten)
 • Klavecimbel 5 (18 studiepunten)
 • Marimba 5 (18 studiepunten)
 • Orgel 5 (18 studiepunten)
 • Percussie 5 (18 studiepunten)
 • Piano 5 (18 studiepunten)
 • Pianoforte 5 (18 studiepunten)
 • Piccolo 5 (18 studiepunten)
 • Saxhoorn 5 (18 studiepunten)
 • Saxofoon 5 (18 studiepunten)
 • Trombone 5 (18 studiepunten)
 • Trompet 5 (18 studiepunten)
 • Tuba 5 (18 studiepunten)
 • Viool 5 (18 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Instrument 4 (directie)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student verbindt zich met het publiek en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student toont een gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student implementeert in zijn eigen uitvoeringspraxis de kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen. (> inzicht tonen een actieplan of portfolio)

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Leerinhoud van het betrokken instrument 3

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de docent.
- Geschikt instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00