Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Zang 5 (directie)8391/1720/1920/1/00
Studiegids

Zang 5 (directie)

8391/1720/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Directie
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Cambier Anne, Friede Stephanie, Jankowski Gary, Richards Andrew
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 4 (directie).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Zang 4 (directie)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire in verschillende stijlen uitvoeren
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student communiceert met het publiek met een gezonde en ontwikkelde stem
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst vaktechnische elementen zoals articulatie en klankvorming
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student werkt planmatig aan het uitbreiden van tessituur en uithouding
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Leerinhoud van Zang 3

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de docent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie Studiematerialen Zang 5

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00

Toetsing (tekst)

Zie Evalutie Zang 3

De student moeten hetzelfde niveau als de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang behalen maar de minutage is beperkt tot 2/3de van de minutage voor de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang en het examen is niet opnebaar.