Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Masterproef instrument (jazz)23747/1720/1920/1/50
Studiegids

Masterproef instrument (jazz)

23747/1720/1920/1/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) (optie muziekeducatie) binnen Jazz / Lichte muziek
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz / Lichte muziek
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz/Popular Music
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Masterproef accordeon (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef contrabas (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef drums (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef elektrische bas (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef gitaar (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef mondharmonica (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef piano (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef saxofoon (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef trombone (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef trompet (jazz) (21 studiepunten)
 • Masterproef viool (jazz) (21 studiepunten)
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Contrabas 4 (jazz) OF geslaagd voor Drums 4 (jazz) OF geslaagd voor Elektrische bas 4 (jazz) OF geslaagd voor Fluit 4 (jazz) OF geslaagd voor Gitaar 4 (jazz) OF geslaagd voor Klarinet 4 (jazz) OF geslaagd voor Piano 4 (jazz) OF geslaagd voor Saxofoon 4 (jazz) OF geslaagd voor Trombone 4 (jazz) OF geslaagd voor Trompet 4 (jazz) OF geslaagd voor Vibrafoon 4 (jazz).

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1         De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student is in staat bestaand repertoire te personaliseren en een eigen persoonlijk repertoire te creëren
1.2         De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student is in staat bestaand repertoire te personaliseren en een eigen persoonlijk repertoire te creëren
De student toont stilistische vaardigheden op een professioneel niveau binnen het brede jazz/lichte muziek idioom
1.4         De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een uitgesproken artistieke persoonlijkheid
1.5         De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan vanuit een persoonlijke artistieke visie het publiek beroeren
2.1         De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student personaliseert de muzikale vaardigheden (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid, …)
2.2         De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het opbouwen en verinnerlijken van expertise
2.4         De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student personaliseert de instrumentgebonden technieken ( plectrumtechniek, ‘walking bass’, klankvorming en projectie, articulatie, kracht- en vingervlugheid, brushetechniek, stokvoering, onafhankelijkheid, syncopation, legato-staccatospel).
2.5m     De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student experimenteert met de technische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student gebruikt de technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied in functie van zijn artistieke persoonlijkheid.
3.1         De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan zelf een band samenstellen en hierop zijn artistieke stempel drukken
4.1         De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student implementeert kritische reflectie in de dagelijkse artistieke praktijk
De student kan informatie uit de gemaakte transcripties implementeren in de eigen uitvoeringspraktijk.
4.2         De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student implementeert kritische reflectie in de dagelijkse artistieke praktijk

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen610,00 uren