Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Taalcoaching directie 113419/1720/1920/1/38
Studiegids

Taalcoaching directie 1

13419/1720/1920/1/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Koordirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Wise Andrew, Zschöckner Marnie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepsgerichte individuele begeleiding

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef koordirectie.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van de elementaire basisregels van uitspraak in de diverse talen (Duits en Italiaans).
4.3 De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student ontwikkelt algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid) 

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Kennis van de elementaire basisregels van uitspraak van de Duitse en Italiaanse taal
en algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid):

Inleiding tot de taalcoaching
Fonetisch schrift
(Spier)oefeningen
Uitspraakregels toepassen
Ontwikkelen van een kritisch oor
Gedichten
Teksten van vocale muziek

De student volgt 1 taal per jaar gedurende 2 jaren Taalcoaching (directie) 1 en 2: Italiaans en Duits.
De student kan zelf kiezen welke taal hij in welk niveau opneemt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gedichten
Koorwerken
Teksten uit vocale muziek

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarArtistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00