Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Steuninstrument 5616/1720/1920/1/72
Studiegids

Steuninstrument 5

616/1720/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Directie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Conducting
  Keuzepakket:
  • Compostie Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Steuninstrument accordeon 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument althobo 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument altviool 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument basklarinet 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument bastrombone 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument cello 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument contrabas 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument fagot 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument fluit 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument gitaar 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument harp 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument hobo 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument hoorn 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument klarinet 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument klavecimbel 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument marimba 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument orgel 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument percussie 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument piano 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument pianoforte 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument piccolo 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument saxhoorn 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument saxofoon 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument trombone 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument trompet 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument tuba 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument viool 5 (6 studiepunten)
 • Steuninstrument zang 5 (6 studiepunten)
Co-titularis(sen): Colman Lies, de Jong Hans, De Neve Guido, Proot Stephanie, Rycken Johan, Vanvaerenbergh Luc, Vercruysse Rik, Verdin Joris, Wajnberg Aäron
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepsgerichte en/of individuele lessen.
Zelfstudie.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student kan repertoire van een complexe moeilijkheidsgraad spelen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student bezit een grote beheersing en creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student kan de kennis aangereikt in de verschillende vakgebieden uit het opleidingsprogramma implementeren in zijn eigen repertoire
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student pas een gestructureerde en regelmatige studiemethode toe, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student past relevante technieken toe om de interpretatie (tempo, timing, intonatie, klank, motiefontwikkeling, frasering, vorm, luistervaardigheid,…) in repertoire van een hoge moeilijkheidsgraad te beheersen
De student toont doorgedreven harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een ruim arsenaal aan vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming.
De student heeft bij het musiceren bewust een gezonde en functionele houding
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan het gespeelde repertoire plaatsen binnen de muziek-historische context

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Etudes, repertoirewerken, voordrachtstukken, technische oefeningen en/of toonladders

Bijkomend voor orgel:
De student Steuninstrument orgel volgt naast de lessen orgelspel tevens algemene en specifieke orgelkunde. Een bijkomend aspect is het orgel als begeleidingsinstrument.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en cd's cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00