Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Ondernemerschap in de kunsten26508/1720/1920/1/28
Studiegids

Ondernemerschap in de kunsten

26508/1720/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
  • Jazz / Lichte muziek
 • Master of Arts in Music
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Malaise Jeroen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool in sommige gevallen genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook de voorziene informatie over de toetsing aan te passen met het belang van de student voor ogen. De specifieke wijzigingen m.b.t. toetsing worden kenbaar gemaakt via Digitap in de overkoepelende infocursus van de opleiding en worden eveneens per mail gecommuniceerd. Let op! Deze wijzigingen vervangen de bepalingen in deze ECTS-fiche in geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Gastlezingen

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.4        De student heeft kennis en inzicht in de financiële, juridische, organisatorische en commerciële aspecten van de beroepspraktijk en kan deze toepassen op zijn/haar artistieke praktijk.
De student bouwt praktische ervaring op dankzij het organiseren van een eigen evenement in groep
De student vindt zijn weg in de uiteenlopende regelgeving waarmee de beginnende podiumkunstenaars worden geconfronteerd, kan deze toelichten en de krachtlijnen van de Belgische sociale wetgeving voorstellen
De student ontwikkelt fundamentele marketing- en management-vaardigheden en kan deze toepassen voor de ontplooiing van eigen projecten en van de eigen carrière.
De student verwerft inzicht in de (markt) waarde van zijn kunst via de basisstrategieën van creatief ondernemerschap

Leerinhoud

In Ondernemerschap in de Kunsten worden thema's behandeld waarmee een beginnend podiumkunstenaar in het werkveld geconfronteerd wordt. De lessen bestaan uit de basistheorie voor strategisch ondernemerschap aan de hand van lezingen door gastsprekers, groepsgesprekken en case studies. De studenten leren zichzelf en elkaar te promoten met het oog op carrièreontwikkeling, en presenteren een strategisch plan om een eigen project ingang te doen vinden in het artistiek professionele circuit.

Zie ook Vademecum Algemene Culturele Vorming.


Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal wordt gepubliceerd op Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00
AcademiejaarProjectopdracht70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Schriftelijke opdracht met mondelinge eindpresentatie.