Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Creatief project 226602/1720/1920/1/23
Studiegids

Creatief project 2

26602/1720/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie muziekeducatie) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie muziekeducatie) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie muziekeducatie) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie muziekeducatie) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie muziekeducatie) (masterproef orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie begeleiding en coaching) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie muziekeducatie) (masterproef piano) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie muziekeducatie) (masterproef pianoforte) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie muziekeducatie) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie begeleiding en coaching) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Malaise Jeroen
Andere co-titularis(sen): Pollet Francis, Rycken Johan, Verlie Karla
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Creatief project 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Coaching in groep en individueel.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: Creatief Project 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.5         De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
2.2         De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan als medeorganisator in een wel afgebakende rol meewerken aan de uitvoering van een artistiek project
3.2         De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student kan als uitvoerend kunstenaar participeren aan een creatief project
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student toont aan over de nodige vaardigheden te beschikken om samen te werken met een externe organisatie met een actief podium en een professionele programmatie. Deze samenwerking zal een belangrijke meerwaarde geven aan het project.
4.1         De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student kan een creatief project kiezen in relatie tot het eigen artistieke profiel en dit duiden
4.3         De student kan het resultaat van zijn kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over creatieve projecten van anderen en dit toetsen aan het eigen artistieke profiel
De student kan kritisch reflecteren over het project waarin geparticipeerd wordt

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Deelname aan artistieke projecten van collega-student(en) of externe partners waarbij de student artistiek participeert en daarnaast een niet-artistieke rol met een afgebakend takenpakket opneemt.

Voor specifieke informatie: raadpleeg het Vademecum Creatief (eind) project op de website.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen materiaal (zoals pafrtituren) van de student, aangevuld met materiaal van de docent
Eventueel materiaal van externe partners.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen83,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

De tweede examenkans kan enkel wanneer het gedeelte Vaardigheidstoets artistieke succesvol is afgelegd tijdens de eerste examenkans.