Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
campus Desguinlei
Desguinlei 25 - 2018 Antwerpen
T +32 3 244 18 00 - F +32 3 238 90 17
conservatorium@ap.be
Basso continuo 530904/1720/1920/1/15
Studiegids

Basso continuo 5

30904/1720/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Wajnberg Aäron
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1         De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student maakt volledig zelfstandig een examenprogramma van 30 minuten waarbij hij zelf de medespeler(s) voorziet.
3.2         De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student gaat interactie aan met andere musici bij de repetitie en uitvoering en kan een sturende rol opnemen.
4.1         De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in zijn artistieke praktijk.
De student past kennis uit historische bronnen en traktaten toe en interpreteert deze op kritische wijze om tot een historisch geïnformeerde uitvoering te komen.

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek50,00
AcademiejaarArtistieke praktijk50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek100,00