Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Biochemie 120978/1691/1920/1/03
Studiegids

Biochemie 1

20978/1691/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Santens Roald
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biochemie is de wetenschappelijke discipline die probeert het fenomeen 'leven' te verklaren op moleculair vlak. Men maakt er gebruik van de methodieken en de terminologie van de scheikunde om verschillende aspecten van cellen en levende organismen te beschrijven en te begrijpen. In deze cursus zullen we een stuk van de biochemische basis bekijken die nodig is voor het begrijpen van andere biochemische en biotechnologische disciplines.  Vervolgens bespreken we de eiwitten, polymeren die zijn opgebouwd uit twintig verschillende soorten aminozuren en betrokken zijn bij ongeveer alles wat in levende materie gebeurt. Het unieke verband tussen hun structuur en functie wordt ingeoefend en gekoppeld aan een aantal analyses in de praktijk. Een tweede belangrijke groep zijn de enzymen, een aparte klasse van de eiwitten. Enzymen zijn krachtige, reactiespecifieke en regelbare katalysatoren die absoluut noodzakelijk zijn om de reacties van het metabolisme met de gewenste snelheid te laten verlopen. In de actuele biotechnologie zal men specifieke zuivere enzymen in celvrije systemen gebruiken om reacties naar wens te katalyseren. Maar ook in de industrie, voeding en de geneeskunde is kennis en gebruik van enzymen niet meer weg te denken. Voorbeelden uit de actualiteit en praktijk zullen dit hoofdstuk ondersteunen. Ten laatste worden de hormonen als biochemische boodschappers besproken. Een eerder diverse groep van biomoleculen, die het overbrengen van indirecte signalen in een meercellig organisme als gemeenschappelijk kenmerk hebben. Meer inzicht in deze moleculen en hun werking opent een heel andere kijk op het 'fenomeen' leven en hoe bepaalde processen simultaan verlopen zonder elkaar te storen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
geeft duiding bij het protocol van biochemische proeven
verklaart de interacties die zorgen voor de opbouw, structuur en functie van macromoleculen zoals eiwitten, enzymen en hormonen
verklaart de belangrijkste eigenschappen en karakteristieken van eiwitten, enzymen en hormonen
beschrijft een biochemische cascade aan de hand van een figuur of tekst
legt verbanden tussen structuur en functie van eiwitten, enzymen en hormonen
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent ruwe data van biochemische proeven
interpreteert opzet en berekeningen van biochemische proeven

Leerinhoud

1. Eiwitten - theorie - oefeningen uit de praktijk
2. Enzymen - theorie - werken met enzymkits - oefeningen
3. Hormonen - theorie

Via mail worden er tijdens het academiejaar geen antwoorden geformuleerd over inhoudelijke vragen met betrekking tot de leerinhouden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Noodzakelijke leermiddelen
Cursus Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool
Werkboek Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool

Extra leermiddelen:
· Hand-outs van de slides horend bij de lessen zijn steeds te raadplegen via de elektronische leeromgeving.

Oefeningen en praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar via e-campus en/of Werkboek Biochemie 1 - G. Caethoven - Antwerpen, AP Hogeschool

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen59,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Schriftelijk examen. Gesloten boek. Open en gesloten vragen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen. Gesloten boek. Open en gesloten vragen.

Toetsing (tekst)

Er worden geen hulpmiddelen toegestaan tijdens het examen. (OOK GEEN REKENMACHINE !)