Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Chemie II27918/1691/1920/1/59
Studiegids

Chemie II

27918/1691/1920/1/59
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dhont Karin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Chemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Instrumentele analyse 1.

Korte omschrijving

In “Chemie II” komen aspecten zoals representatieve staalnames en staalvoorbereiding aan bod.
Daarnaast worden enkele analysetechnieken zoals gravimetrie en volumetrie toegelicht. Er wordt geleerd een titratiecurve te berekenen en de invloed van zijreacties, verdunning en oplosbaarheid op het verloop van de titratiecurve en de ligging van het equivalentiepunt na te gaan.
Tijdens de hoorcolleges leert de student berekeningen maken uitgaande van de resultaten uit fictieve analyses. Het uitschrijven van reacties, het opstellen van stelsels en het omrekenen van de bepalingsvorm naar de uitdrukkingsvorm zijn hier belangrijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
past gravimetrische basisprincipes toe
beschrijft factoren die titratiecurven beïnvloeden
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
berekent concentraties op basis van analyseresultaten
berekent titratiecurven
berekent de invloed van zijreacties door gebruik te maken van de zijreactiecoëfficiënt

Leerinhoud

gravimetrie
neerslagstitraties

Studiematerialen (tekst): Verplicht

cursus 'chemie2' Theorie; auteur K. Dhont; AP Hogeschool

opgave vraagstukken op digitap

bijkomende info op digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Deze toets omvat kennis, inzicht en vraagstukken. Definitieve toets in de tussentijdse toetsweek.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00deze evaluatie omvat kennis, inzicht en vraagstukken

Toetsing (tekst)

Voor het schriftelijk examen is het gebruik van een rekentoestel en periodiek systeem, zonder toegevoegde notities, toegestaan.

Er wordt kennis, inzicht en toepassingen getoetst