Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Immunologie20988/1691/1920/1/52
Studiegids

Immunologie

20988/1691/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Maes Githa, Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Bio-organische chemie EN geslaagd of getolereerd voor Biochemie 1 EN geslaagd of getolereerd voor Hematologie 1.

Korte omschrijving

Immunologie:

In het eerste jaar werd er kennis gemaakt met de verschillende spelers van het immuunsysteem. In het tweede jaar gaan we dieper in op de werking ervan. Wat is de rol van de verschillende cellen en moleculen? Hoe werken het niet-specifiek verweer en het specifiek verweer samen? Hoe worden we beschermd tegen verschillende soorten infecties? Verder wordt er veel aandacht besteed aan de productie van monoklonale antilichamen en hun toepassingen.

Microscopische anatomie:

Om een juiste diagnose te stellen of om onderzoek te doen is het maken van een goed microscopische preparaat cruciaal. De verschillende stappen die ondernomen moeten worden om een microscopische preparaat te maken, worden besproken (biopsie afnemen, fixeren, inbedden,  snijden van het weefsel, kleuren en tot slot insluiten). Om een juiste conclusie te trekken uit een microscopisch preparaat is het soms nodig om verschillende soorten kleuringen te gebruiken. Er wordt gefocust op de meest gebruikte standaard kleuringen, maar ook andere kleuringstechnieken komen aan bod (bijvoorbeeld immunohistochemie). De basis van de microscopische anatomie wordt ingeoefend aan de hand van een aantal histologische preparaten. Voor beide afstudeerrichtingen wordt er een interessant bedrijfsbezoek georganiseerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bespreekt het productieproces van monoklonale antilichamen
benoemt het type en bespreekt het principe en de eigenschappen van een gegeven immuuntest
beschrijft de stappen van biopt tot weefselcoupe
beschrijft de functie van de belangrijkste moleculen, cellen en organen van het specifiek verweer
tekent de interactie tussen immuuncellen op niveau van celoppervlaktemoleculen
beschrijft de werking van het verweer (specifiek + niet-specifiek) tegen infectieuze deeltjes (bacteriƫn, virussen, parasieten, gisten en schimmels)
benoemt eigenschappen van weefsels en cellen
beschrijft de processen en technieken die toegepast worden in een histologische labo
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
interpreteert eenvoudige flow cytometrie data
identificeert een aantal weefselcoupes

Leerinhoud

Facet Immunologie
De werking van het niet-specifiek verweer: fagocytose en ontstekingsreactie.

Het specifiek verweer:

  • Verschillende soorten antigenen, het HLA-systeem en antigeen processing
  • Cellen en organen 

Werking van het specifiek verweer:

  • De humorale en de cellulaire respons
  • Immuundiversiteit
  • Verweer tegen infectieuze deeltjes en ontsnappingsmechanismen 

Monoklonale antilichamen: productie en toepassingen
Flow cytometrie en FACS analyse

 

Facet microscopische anatomie

Men bestudeert het proces van bioptafname tot het microscopische preparaat.

De basis van de histologie wordt besproken aan de hand van enkele weefsels en organen.
Preparaten van verschillende weefsels en organen worden microscopisch bestudeerd. Er wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet immunologie:

Bundeling powerpoint slides met notities (Auteur: Karen Pittois)
Oefeningen per hoofdstuk.

Facet microscopische anatomie:

Theorie- en praktijknota's (G. Maes)
Eigen notities en presentaties.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet Immunologie

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:

Doan, T., Melvold, R., Viselli, S. & Waltenbaugh, C. (2012). Immunology. Lippincot & Wilkins. ISBN 978-1-451-11154-5

Male, D., Brostoff, J., Roth, D.B. & Roitt, I.M. (2013). Immunology. Elsevier. ISBN 987-0-702-04548-6

Sompayrac., L. (2015). How the immune system Works. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-99778-9

Facet Microscopische anatomie

Niet verplichte literatuur, naslagwerk, aanwezig in de bib:

Functionele histologie L.C. Juncqueira en J. Carneiro. elfde druk. Elsevier gezondheidszorg. ISBN 978 90 352 28627

Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Anatomie en fysiologie, een inleiding. Pearson education, 6de editie, ISBN 9789043024327.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen41,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Schriftelijk examen facet 'Immunologie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie6,00Facet 'Microscopische Anatomie'. Toets tijdens het werkcollege
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off24,00Schriftelijk examen facet 'Microscopische Anatomie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off30,00Schriftelijk examen facet 'Microscopische Anatomie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen facet 'Immunologie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.

Toetsing (tekst)

De totaalpunten van beide facetten worden omgerekend volgens de verhouding immunologie/microscopische anatomie 70/30.

De "vaardigheidstoets simulatie" hoort bij het facet 'microscopische anatomie' voor de leerdoelen "voert handelingen uit die aan de diagnose voorafgaan" en "identificeert een aantal weefselcoupes", en telt in dit facet mee voor 20%, omgerekend is dit 6% van het totaalpunt.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op de werkcolleges van microscopische anatomie. Tijdens de werkcolleges van microscopische anatomie wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie.  

De student kan voor dit facet maximaal 1 gemist werkcollege inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan werkcolleges van microscopische anatomie is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en testen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 14.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de werkcolleges van microscopische anatomie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden.De facetten immunologie en microscopische anatomie, worden op 2 verschillende dagen (apart) geëxamineerd.