Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Kronenburg
Kronenburgstraat 47 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 80 - F +32 3 220 55 99
wt@ap.be
Gentechnologie20984/1691/1920/1/13
Studiegids

Gentechnologie

20984/1691/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Biochemie 2 OF geslaagd of getolereerd voor Biochemie II 2FBT) EN geslaagd of getolereerd voor Moleculaire genetica EN geslaagd of getolereerd voor Immunologie EN binnen het opleidingsprogramma al minstens 90 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Er wordt kennis gemaakt met de technieken en enzymen uit de recombinant DNA technologie. Aanmaak van recombinant DNA wordt besproken, de productie van cDNA-bibliotheken en het gebruik van universele kloneringstechnieken. Verder wordt er een introductie gegeven tot de recombinante expressie in prokaryoten en eukaryoten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
beschrijft de werking van de toegelichte gentechnologische methoden (inclusief: prokaryote en eukaryote (expressie-)klonering, gene editing, DNA-bibliotheken en hybridisatie) en gebruikt hierbij de juiste wetenschappelijke terminologie
herkent vectoren voor moleculaire (expressie-)kloneringen en bespreekt de functie van de verschillende onderdelen, de mogelijkheden en beperkingen van de vector
kiest de juiste gentechnologische methode in een gegeven situatie
stelt een kloneringsstrategie op voor het gegeven startmateriaal en vector

Leerinhoud

Technieken uit de gentechnologie: nucleïnezuur-isolatie en -elektroforese, blotting en hybridisaties. Enzymen gebruikt in de gentechnologie en hun toepassingen
Verschillende vectoren en hun gebruik
Aanmaak van recombinant DNA (moleculaire klonering) en transformatie
Aanmaak en screening van gen- en cDNA-bibliotheken
Recombinante expressie in prokaryoten: klonering, transformatie en zuivering
Recombinante expressie in eukaryote systemen:
Induceerbare expressiesystemen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Bundeling powerpoint slides met notities (Auteur: Karen Pittois)
  • Oefeningen per hoofdstuk

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:

Dale, J.W. & van Schantz, M. (2003). From Genes to Genomes. Chichester: Wiley. ISBN 978-0-4714-9782-0

Tobias, E.S, Connor, M. & Ferguson Smith, M. (2011). Essential Medical Genetics. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-4443-9481-8

D.J. Pritchard, D.J. & Korf, D.R. (2008). Medical Genetics at a Glance. Blackwell Publishing. ISBN 978-1-4051-4846-7

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Schriftelijk examen. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegestaan.

Toetsing (tekst)

Voor studenten die dit opleidingsonderdeel volgen in een formule van werkplekleren kan het examen mondeling worden afgenomen en verplaatst worden naar een andere examenreeks