Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Projecten Marketing 114447/1695/1920/1/51
Studiegids

Projecten Marketing 1

14447/1695/1920/1/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Janssens Anny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Marketing mix EN geslaagd of getolereerd voor Marketing: basisprincipes EN geslaagd of getolereerd voor ICT-skills: Excel.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer voor algemene richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel

Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student beschrijft inzichtelijk de opbouw van de gekozen FMCG-markt
De student verwoordt de verworven inzichten en data mbt de gekozen FMCG-markt overzichtelijk in een verslag
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student past actuele ICT-toepassingen op een deskundige manier toe
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student beschrijft de gekozen FMCG-markt in marketingtermen gedetailleerd
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student stelt een consumentenenquête op
De student voert een consumentenenquête uit
De student voert een distributie-onderzoek uit (store check)

Leerinhoud

In groep, bestudeert de student de markt van een fast moving consumer good in al haar aspecten: marktaandelen, prijzen, positionering, merkbekendheid, koopcriteria, gebruiksgewoonten, … Dit gebeurt aan de hand van een uitgebreid distributie- en consumentenonderzoek. Beide resulteren samen in een uitgebreid verslag.

Dit opleidingsonderdeel valt onder het Taalbeleid van het studiegebied. Dat betekent dat 20% van het eindcijfer gereserveerd wordt voor de beoordeling van taalzorg en communicatieve vaardigheden tijdens specifieke opdrachten.

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
Principes van marketingVerplicht
  • Auteur: Philip Kotler, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris & Nigel Piercy

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Practicum en/of oefeningen123,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie. Zie studiewijzer. Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Verslag en mondelinge evaluatie. Zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00