Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketingcommunicatie: communicatie-instrumenten9324/1695/1920/1/81
Studiegids

Marketingcommunicatie: communicatie-instrumenten

9324/1695/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- vaardigheidstoets hands off - 100%.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- vaardigheidstoets hands off - 100%.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Marketingcommunicatie: basisprincipes OF simultaan te volgen met Marketingcommunicatie: basisprincipes.

Korte omschrijving

Het vak geeft een overzicht van de fundamenten, technieken en toepassingen van marketingcommunicatie. Het vak bevat hoofdstukken over alle elementen van de communicatiemix, zoals internet, public relations, sponsoring, verkoopacties, adverteren en direct marketing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student schrijft een korte paper over een aan marketingcommunicatie gerelateerd onderwerp
De student beschrijft de verschillende communicatie-instrumenten
De student illustreert de verschillende communicatie-instrumenten
De student past de verschillende communicatie-instrumenten toe
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Zet een marketingcommunicatieplan op;
De student beschrijft de verschillende communicatie-instrumenten
De student illustreert de verschillende communicatie-instrumenten
De student past de verschillende communicatie-instrumenten toe

Leerinhoud

- Marketingcommunicatie-instrumenten begrijpen: reclame, PR en voorlichting, sponsoring, verkooppromoties, direct marketing, winkelcommunicatie, vakbeurzen, ...

- Marketingcommunicatieplan en -budget opstellen

Studiematerialen (lijst)

MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
  • Auteur: Patrick De Pelsmacker

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk/Digitaal
Voor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk/DigitaalVoor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20