Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
B2B Marketing9327/1695/1920/1/86
Studiegids

B2B Marketing

9327/1695/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- reflectieopdracht (permanente evaluatie) - 50%;
- kennistoets - 50% - mondeling.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student definieert de diverse aspecten die van belang zijn in de productlevenscyclus
De student verklaart de strategie m.b.t. 'service' in de B-2-B markt
De student beschrijft de diversie aspecten van het prijsbeleid en de -strategie in de B-2-B markt
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student illustreert de distributie- en communicatiekanalen
De student verklaart de distributie- en communicatiekanalen
De student definieert de diverse aspecten die van belang zijn in de productlevenscyclus
De student verklaart de diverse aspecten van dienstenmarketing
De student verklaart de strategie m.b.t. 'service' in de B-2-B markt
De student beschrijft de verschillende marketingorganisaties in de B-2-B markt
De student verklaart het begrip marketingcontrol in organisaties
De student illustreert het begrip marketingcontrol in organisaties
De student verklaart het koopgedrag van de organisaties
De student beschrijft de diversie aspecten van het prijsbeleid en de -strategie in de B-2-B markt

Leerinhoud

Op basis van het handboek wordt de eigenheid van B2B marketing in de kijker gezet :

- Wat is B2B marketing en de verschillen met B2C ?
- Prijsvorming in een B2B omgeving
- Productontwikkeling
- Hoe gebeurt de distributie naar de klanten toe ?
- Hoe verloopt het aankoopproces binnen B2B en wat zijn de gevolgen voor de samenwerking tussen leverancier en klant ?
- Op welke wijze proberen B2B bedrijven waarde te creëren ?
- Wat zijn de mogelijkheden om te communiceren met de klant : website, deelname beurzen,...
- ...

Vervolgens passen de studenten de aangeleerde theorie toe op een reëel B2B bedrijf. Op basis van een face-to-face interview verwerven zij de nodige informatie om uiteindelijk een SWOT analyse te kunnen opstellen. Dit alles resulteert in een verslag en een mondelinge presentatie. 

Zie studiewijzer voor uitgebreide informatie.

Studiematerialen (lijst)

Business marketingVerplicht€ 53,95
  • Auteur: Kees Gelderman

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00Mondeling
Semester 1Reflectieopdracht50,0025 % op het verslag25 % op de mondelinge presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht50,0025 % Verslag: Verbetering op basis van feedback.25 % Mondelinge presentatie: te presenteren tijdens de tweede examenperiode
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Mondeling