Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Marketing / Bachelorproef9346/1695/1920/1/53
Studiegids

Project Marketing / Bachelorproef

9346/1695/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Janssens Anny
Andere co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester) of 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 390,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 300,00

Volgtijdelijkheid

pas te volgen in jaar van afstuderen.

Korte omschrijving

Zie Studiewijzer voor specifieke richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.
Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties (tekst)

Zoals verworven bij de specifieke marketingopleidingsonderdelen van trajectschijf 1 en 2.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert, rapporteert, presenteert en argumenteert efficiënt en effectief binnen de beroepscontext in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling
Communiceert internationaal
De student communiceert internationaal mondeling en schriftelijk
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een globale, economische en juridische context
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student functioneert vlot in een multiculturele en internationale omgeving
Klantgericht
De student denkt en handelt cliënt/klantgericht
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student reflecteert kritisch en werkt projectmatig en oplossingsgericht
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student werkt vlot en met verantwoordelijkheid binnen een team en neemt eenvoudige leidinggevende taken op zich

Leerinhoud

Op basis van een bedrijfscase wordt een rapport gemaakt dat mondeling wordt gepresenteerd en verdedigd voor een jury.  Het rapport wordt opgesteld in het Nederlands. De verdediging gebeurt eveneens in het Nederlands. De dia's van de presentatie worden in het Engels opgemaakt.

Dit opleidingsonderdeel valt onder het Taalbeleid van het studiegebied. Dat betekent dat 20% van het eindcijfer gereserveerd wordt voor de beoordeling van taalzorg en communicatieve vaardigheden tijdens specifieke opdrachten. Die specifieke opdrachten worden verduidelijkt in de studiewijzer van het opleidingsonderdeel.

In de loop van het semester wordt een projectweek georganiseerd: deelname hieraan is verplicht.

Niet op tijd inleveren betekent geen deelname aan de betreffende zittijd voor dit opleidingsonderdeel.   

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Studiematerialen (lijst)

MarketingcommunicatieVerplicht€ 64,95
  • Auteur: Patrick De Pelsmacker
Marktonderzoek in rechte lijnVerplicht€ 35,00
  • Auteur: Marc De Laet / Pol Toye
Principes van MarketingVerplicht€ 65,95
  • Auteur: Philip Kotler

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Practicum en/of oefeningen372,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Afstudeeropdracht80,00Schriftelijke en mondelinge evaluatie
Examentijd: 90 min
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeAfstudeeropdracht80,00Schriftelijke en mondelinge evaluatie
Examentijd: 90 min
Zie studiewijzer voor aanvullende informatie over dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Beide examenkansen, want is niet herhaalbaar in tweede examenkans
Zie studiewijzer