Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Micro-economie13784/1695/1920/1/13
Studiegids

Micro-economie

13784/1695/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn, Joossen Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- de examenduur van digitale schriftelijke examens wordt beperkt tot maximum 90 minuten voor reguliere studenten.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De economische theorie ligt nog steeds aan de basis van vele beleidsbeslissingen, zowel op het niveau van de bedrijven als van de overheid. In dit vak krijg je inzicht in de micro-economische basisprincipes, toegepast op actuele thema's.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student lost vraagstukken i.v.m. productieproblemen op
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student begrijpt de belangrijke marktmechanismen
De student begrijpt de parameters van het consumentengedrag
De student lost vraagstukken i.v.m. productieproblemen op
De student past de economische wetmatigheden toe in het dagelijks leven

Leerinhoud

-Het economisch probleem en productiemogelijkheden
-Het marktmechanisme: marktvraag, marktaanbod, marktevenwicht, prijselasticiteit van vraag en aanbod en overheidsinterventies
-Consumentengedrag: nut, preferenties en indifferentiecurven, de budgetrestrictie, de optimale keuze van de consument, verandering van het consumentenevenwicht en afleiding van de marktvraag uit de individuele vraagcurven
-Productie en kosten van bedrijven: het gedrag van de producent
-Prijsvorming onder de verschillende marktstructuren: winstmaximering, criteria voor het onderscheiden van verschillende marktvormen (zuivere mededinging, monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie), voorspellen van marktuitkomsten in de praktijk

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Economie in rechte lijnVerplicht€ 33,00
  • Auteur: Bruno De Borger, André Van Poeck

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Digitale evaluatieExamentijd digitale evaluatie: 120 min
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Digitale evaluatie Examentijd digitale evaluatie: 120 min