Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Bedrijfsprocessen29660/1695/1920/1/89
Studiegids

Bedrijfsprocessen

29660/1695/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Brasseur Valentijn, Galle Nele, Snoeks Pierre
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel wordt behandeld op welke manier de huidige zakelijke omgeving omgaat met de verschillende managementvaardigheden.
Actueel zijn onder andere het verlagen van kosten, het stroomlijnen van processen, het ontwikkelen van strategieën en het motiveren van werknemers.

Het handboek en de slides vormen de basis van de leerstof inclusief de uitleg tijdens de hoorcolleges.
OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student communiceert in het juiste vakjargon
Handelt deontologisch en ethisch
De student reflecteert kritisch over de rol van het bedrijf in de maatschappij
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De Student geeft de verbanden weer tussen de verschillende bedrijfsprocessen
De student kan de verschillende bedrijfsprocessen onderscheiden bij een onderneming
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student heeft inzicht in het functioneren van een onderneming

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met de verschillende bedrijfsprocessen van een onderneming.
De student krijgt hierbij een inzicht in: 

 • Ondernemingsvormen
 • Het begrip management
 • Managementfuncties en vaardigheden
 • Organisatie, teamwork en motivatie
 • Human resources
 • Gedrag en organisaties: attitudes
 • Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Marketingconcepten
 • Inkoop en verkoopmanagement
 • Strategisch management
 • Operationeel management

Studiematerialen (lijst)

Schrijfwijzer TAALPUNTVerplicht€ 5,00
Business, een inleiding tot de bedrijfskundeVerplicht€ 61,95
 • Auteur: D. Brouwer, E. Vooren
Digitap APVerplicht
 • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges40,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen102,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht40,00Punten worden overgedragen naar de tweede zittijd