Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Toegepaste statistiek9796/1695/1920/1/27
Studiegids

Toegepaste statistiek

9796/1695/1920/1/27
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bollaert Hiram
Andere co-titularis(sen): Joossen Kristof
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze hands-on cursus leer je om te gaan met enkele basisprincipes van de statistiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student bepaalt welke verdeling van toepassing is: normale, Poisson of binomiale verdeling.
De student berekent de spreiding (variantie en standaard afwijking) van een reeks waarnemingen of frequenties
De student berekent de verwachtingswaarde (gemiddelde) en spreiding van een lineaire combinatie van kansvariabelen
De student berekent een betrouwbaarheidsinterval
De student berekent een lineaire regressie (enkelvoudig)
De student berekent het centrum (modus, mediaan en gemiddelde) van een reeks waarnemingen of frequenties
De student berekent, een eenvoudige kans en een voorwaardelijke ( -post©riori) kans
De student berekent,de kans op een gebeurtenis(sen) binnen een normale, Poisson of binomiale verdeling
De student selecteert het juiste rekeninstrument (permutatie, combinatie of variatie) en berekent het resultaat

Leerinhoud

-Inleiding beschrijvende statistiek,
-Frequentieverdelingen,
-Kansrekening,
-Combinatoriek (telproblemen),
-Discrete kansvariabelen en verdelingen,
-Binomiale en aanverwante verdelingen, Poisson, Normale verdeling,
-Betrouwbaarheidsintervallen en lineaire regressie.

Studiematerialen (lijst)

Digitale bronnenVerplicht
Internet:Verplicht€ 50,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00digitaal examen, open boek (alle naslag materiaal, ook op internet mag worden gebruikt)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00digitaal examen, open boek (alle naslag materiaal, ook op internet mag worden gebruikt)