Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
ICT- bedrijfscommunicatie: tools28471/1695/1920/1/15
Studiegids

ICT- bedrijfscommunicatie: tools

28471/1695/1920/1/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verpoort Roxanne
Andere co-titularis(sen): Jaffal Suad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student gebruikt tekstverwerkingssoftware en opmaakfuncties om teksten en brieven op te maken
De student hanteert een presentatieprogramma om een presentatie uit te werken
De student herkent een probleem/situatie en werkt met de juiste toepassing binnen Word een oplossing uit

Leerinhoud

Presentatieprogramma's: MS PowerPoint vs Prezi.
MS Word: Tekstverwerking (paginaopmaak, mailmerge, macro's, formulieren, afbeeldingen, kolommen, integratie,...) (zelfstudie)
MS Outlook: basistoepassingen, agendabeheer,... (zelfstudie)

In de studiewijzer wordt de volledige planning opgenomen. De student krijgt deze digitaal aangeboden bij het begin van het semester.

ICT bedrijfscommunicatie tools werkt met het digitaal platform E4Progress, waarin zowel de lessen als Quizzes worden aangeboden. Dit wordt aangevuld op Digitap met extra oefeningen.

E4Progress dient verplicht aangekocht te worden om aan de lessen te kunnen deelnemen.

Studiematerialen (lijst)

E4ProgressVerplicht€ 37,00
  • Auteur: Nikos

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Digitaal examen