Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français9151/1695/1920/1/19
Studiegids

Français

9151/1695/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Mileghem Maria
Andere co-titularis(sen): Mingels An
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student breidt zijn algemene woordenschat uit
De student kan cijfers, data, hoeveelheden aanduiden en voluit schrijven
De student kan de spellingsregels consequent toepassen
De student kent alle tijden en hulpwerkwoorden en kan ze correct toepassen
De student kent de belangrijkste grammaticale basisregels en kan ze correct toepassen
De student kent de regels voor zinsbouw en woordvolgorde en kan correcte zinnen vormen

Leerinhoud

Handboek La grammaire du français A2: remediërende en theoretische herhaling van de belangrijkste grammaticale items: le nom, l'adjectif, l'article, l'adverbe, les pronoms personnels, les temps du verbe, les chiffres et les nombres, ... . De nadruk ligt op de zelfstandige verwerking van de oefeningen door de studenten; de theorie van de 'grammaire' moet ook toegepast kunnen worden op andere oefeningen dan die uit het handboek. 

Handboek Pour parler affaires: uitbreiden van de basiskennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en bedrijfsleven; extra oefeningen (vertalingen, opdrachten) in de cursus Français terug te vinden onder digitap.ap.be
Studiematerialen (lijst)

La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
  • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Pour parler affairesVerplicht
  • Auteur: Mitchell e.a.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen