Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
English9152/1695/1920/1/53
Studiegids

English

9152/1695/1920/1/53
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Andere co-titularis(sen): De Grave Jennifer, Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste semester wordt de grammaticacursus behandeld, vooral de Engelse tijden komen grondig aan bod.
Studenten maken kennis met richtingspecifieke woordenschat a.d.h.v. de artikels uit 'Market leader' (aangekocht handboek).
Studenten verruimen hun woordenschat ook door zelfstudie (handboek Woordenschat business English).

Begincompetenties (tekst)

Level B1 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student legt basis voor opleidingsgerichte woordenschat
De student ontwikkelt spreek-, luister-, schrijf- en leesvaardigheid
Communiceert internationaal
De student breidt zijn algemene woordenschat uit
De student kan cijfers, data, hoeveelheden aanduiden en voluit schrijven
De student kan de spellingsregels consequent toepassen
De student kent alle tijden en hulpwerkwoorden en kan ze correct toepassen
De student kent de belangrijkste grammaticale basisregels en kan ze correct toepassen
De student kent de regels voor zinsbouw en woordvolgorde en kan correcte zinnen vormen

Leerinhoud

* Herhaling, uitdieping en aanvulling van spraakkunst en zinsbouw aan de hand van oefeningen.
* Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat aan de hand van artikels.

* Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student.
* Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.


Studiematerialen (lijst)

Cursus English (semester 1)Verplicht
  • Auteur: Jennifer De Grave en Ann Boey
DigitapVerplicht
Market Leader ESP Book - Accounting and financeVerplicht
Market Leader ESP Book - Logistics ManagementVerplicht
Market Leader ESP Book - MarketingVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Tijdens het eerste semester leggen de studenten 4 testen af: een test tenses, een test woordenschat (gebaseerd op zelfstudie van 2 hoofdstukken uit het handboek Woordenschat business English), een leesvaardigheidstest en een kort rollenspel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00schriftelijk examen