Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding burgerlijk recht26814/1695/1920/1/34
Studiegids

Inleiding burgerlijk recht

26814/1695/1920/1/34
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- de examenduur van digitale schriftelijke examens wordt beperkt tot maximum 90 minuten voor reguliere studenten.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel verschaft een overzicht en inzicht in de beginselen van het burgerlijk recht, vertrekkende vanuit de persoon, de zaken en de rechtsregels.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student geeft de verbanden tussen de delen van het burgerlijk recht aan
De student hanteert het jargon van het burgerlijk recht op correcte wijze
De student kan aspecten en kenmerken van rechtsregels opsommen
De student kan de regels van het burgerlijk recht toepassen op eenvoudige situaties
De student kan de regels van het burgerlijk recht uitleggen
De student koppelt aspecten van het burgerlijk recht aan de actualiteit

Leerinhoud

Indeling en bronnen van het recht

De rechterlijke wereld

  Instellingen en procedures

De burgerlijke wereld

  Personen, subjectieve rechten, familierechten, familiaal vermogensrecht, verbintenissenrecht en aansprakelijkheid

De politieke wereld

  Staatsstructuren, wetgevende en uitvoerende macht

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Inleiding tot het rechtAanbevolen€ 31,50
  • Auteur: B. BOUCKAERT & M VAN HOECKE

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen: 120 minuten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen: 120 minuten.