Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communication en français9154/1695/1920/1/24
Studiegids

Communication en français

9154/1695/1920/1/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Mileghem Maria
Andere co-titularis(sen): Mingels An
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Français OF simultaan te volgen met Français.

Begincompetenties (tekst)

competenties 'Français'

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwerkt een selectie van de thematische woordenschat mbt handel en economie
Communiceert internationaal
De student breidt zijn opleidingsgerichte woordenschat uit
De student lost vraagstukken i.v.m. productieproblemen op
De student ontwikkelt stelselmatig zijn schrijf- en leesvaardigheid uit
De student ontwikkelt stelselmatig zijn spreek- en luistervaardigheid uit
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student lost vraagstukken i.v.m. productieproblemen op
Multicultureel en internationaal gefocust
De student verdiept zich in socio-economische opleidingsgerichte onderwerpen

Leerinhoud

Vervolg handboek  'Pour parler affaires' (een vijftal hoofdstukken) met conversatie- , luistervaardigheids- en schrijfoefeningen waarbij langzamerhand meer persoonlijke inbreng vereist wordt. Uitbreiden van de kennis met Franse woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor het gebruik in handel, economie en het bedrijfsleven. Vertalingen, simulatie oefeningen en extra oefeningen op de cursus in digitap.ap.be 

Handboek 'La grammaire du français A2 + CD', uitdieping van de spraakkunst : o.a. les temps du verbe, l'adverbe, le pronom relatif, l'interrogation, la négation, le participe passé ...  . De theorie van het handboek La grammaire du français A2 moet ook op andere oefeningen dan die uit het boek toegepast kunnen worden.

Studiematerialen (lijst)

La grammaire du français A2 + cd audioVerplicht
  • Auteur: C. Huor-Caumont ...
Pour parler affairesVerplicht
  • Auteur: Mitchell e.a.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen