Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Communication in English9155/1695/1920/1/58
Studiegids

Communication in English

9155/1695/1920/1/58
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Boey Ann
Andere co-titularis(sen): Van Os Cecile
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- kennistoets - 40%;
- kennistoets (permanente evaluatie) - 40%;
- kennistoets (permanente evaluatie) - 20% - mondelinge evaluatie.  

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor English OF simultaan te volgen met English.

Korte omschrijving

In het tweede semester wordt opnieuw een grammaticacursus behandeld, een aantal van de onderwerpen die aan bod komen zijn adjectives en adverbs, the passive, conditionals (deze lijst is niet volledig).
Studenten breiden hun richtingspecifieke woordenschat verder uit a.d.h.v. artikels uit 'Market leader' (aangekocht handboek).
Studenten verruimen hun woordenschat ook verder door zelfstudie (handboek Woordenschat business English).

Begincompetenties (tekst)

Level B1 volgens Europees referentiekader.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwerkt een selectie van de thematische woordenschat mbt handel en economie
Communiceert internationaal
De student breidt zijn opleidingsgerichte woordenschat uit
De student ontwikkelt stelselmatig zijn schrijf- en leesvaardigheid uit
De student ontwikkelt stelselmatig zijn spreek- en luistervaardigheid uit
De student verdiept zijn kennis van de Engelse spraakkunst en zinsbouw
Multicultureel en internationaal gefocust
De student verdiept zich in socio-economische opleidingsgerichte onderwerpen

Leerinhoud

Uitdieping en aanvulling van spraakkunst en zinsbouw a.d.h.v. oefeningen;
Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat;
Actueel socio-economisch en opleidingsgericht studiemateriaal;
Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student;
Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Woordenschat business English'.

De student bereidt een aantal artikels voor: lezen, samenvatten en bespreken, woordenschat.

Studiematerialen (lijst)

CURSUS Communication in EnglishVerplicht
  • Auteur: Ann Boey en Cecile Van Os
DigitapVerplicht
Market Leader ESP Book - Accounting and financeVerplicht
Market Leader ESP Book - Logistics ManagementVerplicht
Market Leader ESP Book - MarketingVerplicht
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00Schriftelijk examen met enerzijds vragen gebaseerd op de grammaticacursus en anderzijds woordenschatvragen gebaseerd op de gebruikte handboeken.
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Presentatie: studenten kiezen richtinggerelateerde artikels, schrijven een samenvatting en stellen een woordenlijst op. Vervolgens worden de artikels mondeling besproken met de lector.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen met enerzijds vragen gebaseerd op de grammaticacursus en anderzijds woordenschatvragen gebaseerd op de gebruikte handboeken.