Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Zakelijke communicatie9162/1695/1920/1/05
Studiegids

Zakelijke communicatie

9162/1695/1920/1/05
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Nef Eva, De Smet Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- kennistoets - 60%;
- vaardigheidstoets hands off - 20%.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het doel van het opleidingsonderdeel “Zakelijke Communicatie” is de studenten Bedrijfsmanagement professioneel te leren communiceren in hun latere beroepscontext. Enkele voorbeelden: een zakelijke brief en mail schrijven, een bedrijfsvergadering houden, presenteren met PowerPoint, elkaar feedback geven,... De student kan deze doelstellingen bereiken door de tips en adviezen te volgen uit de lessen en de syllabus en door deel te nemen aan de lessen en opdrachten. Over de concrete organisatie van de opdrachten (vb. data) wordt gecommuniceerd tijdens de les en via Digitap.

Bij ongewettigde afwezigheid voor een opdracht of toets, heb je automatisch een nul.
Bij gewettigde afwezigheid mail je op de dag van de opdracht of toets ten laatste om 20 uur je afwezigheidsbewijs naar je docent en de reden voor je afwezigheid. Bij gewettigde afwezigheid op de zakelijke presentatie-opdracht voeg je aan je mail ook je PPT-presentatie (min. 15 slides) en een scan/foto van je gekozen artikel uit krant/tijdschrift toe. Enkel dan heb je recht op een inhaalbeurt.
Om organisatorische redenen kan je slechts één taak of toets waarop je gewettigd afwezig was inhalen. De inhaalmomenten vinden plaats tijdens de laatste twee lessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student kent de terminologie van vergaderen en notuleren
De student past de e-mailetiquette toe
De student presenteert zakelijk professioneel
De student schrijft zakelijke brieven:correspondentie
De student stelt de notulen van een vergadering op
De student verzorgt taal, spelling, woordgebruik
Communiceert internationaal
De student verzorgt taal, spelling, woordgebruik

Leerinhoud

1. vergaderen en notuleren
2. presenteren en speechen
3. zakelijke correspondentie: zakelijke brief en e-mail
4. rapporteren volgens de APA-normen
5. feedback geven
6. correcte taal en spellingStudiematerialen (lijst)

Cursus SyllabusVerplicht
DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets20,00toets correcte taal en spelling (open vragen en meerkeuzevragen met giscorrectie)
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)60,00mondelinge en schriftelijke opdrachten, vb. speech, vergadering en vergaderverslag, zakelijke brief, feedback geven
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen (kennisvragen, toepassingsvragen, meerkeuzevragen met giscorrectie)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off20,00Zakelijke presentatie: Het cijfer van dit onderdeel wordt automatisch overgedragen naar tweede zittijd. Geen herkansing mogelijk.