Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Correspondance en français9170/1695/1920/1/83
Studiegids

Correspondance en français

9170/1695/1920/1/83
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- de examenduur van digitale schriftelijke examens wordt beperkt tot maximum 90 minuten voor reguliere studenten.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Français OF geslaagd voor Communication en français.

Korte omschrijving

Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met gebruikelijke terminologie in beroepsspecifieke situaties. Dit semester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijk Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student kan een C.V. opstellen in het Frans
De student kan een motivatiebrief opstellen in het Frans
De student kan een zakelijke brief opstellen in het Frans
De student kan zakelijk telefoongesprekken voeren in het Frans
De student kent de e-mail etiquette

Leerinhoud

C.V. , motivatiebrief en mondeling solliciteren
Telefoneren
De zakelijke brief (aanspreking, vormgeving, ...)
E-mail en de netiquette
Algemene oefeningen om de spreek- en schrijfvaardigheid te bevorderen
Uitbreiding grammatica
Uitbreiding (zakelijke) woordenschat


Studiematerialen (lijst)

La grammaire du français en 40 leçons et 201 activités - niveau B1Verplicht
  • Auteur: Guédon P. e.a.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Permanente evaluatie (mondeling en/of schriftelijk)
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen (120 min)
Semester 1Vaardigheidstoets hands off20,00Mondeling examen (solliciteren)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen (120 min)