Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Business English9164/1695/1920/1/73
Studiegids

Business English

9164/1695/1920/1/73
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhuyck Thomas
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor English OF geslaagd voor Communication in English.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student verwerkt een selectie van de thematische woordenschat mbt handel en economie
Initiatief, creatief en doorzettingsvermogen
De student geeft een educatieve presentatie voor de klas
De student werkt mee aan een verklarende lijst van zegswijzen
Multicultureel en internationaal gefocust
De student bespreekt een aantal artikels
De student kan zich op gepaste professionele wijze genuanceerd uitdrukken
De student neemt op actieve en gepaste wijze deel aan een debat
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student organiseert en evalueert een test
De student presenteert samenvattingen voor de klas
De student vat een aantal artikels samen
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student organiseert en leidt een debat

Leerinhoud

Aanvulling van spraakkunst en zinsbouw a.d.h.v. oefeningen;
Systematische uitbreiding van algemene en opleidingsgerichte woordenschat;
Actueel en opleidingsgericht zakelijk studiemateriaal;
Verdere ontwikkeling van de spreek-, schrijf-, luister- en leesvaardigheid van de student in een zakelijke context;
student leert efficiënt te communiceren in internationale context
Zelfstandig werk: de student verwerkt een selectie van de woordenschat uit het handboek 'Thematische woordenschat Engels voor handel en economie';
De student bereidt een aantal artikels voor: lezen, samenvatten en bespreken, woordenschat.
De student geeft een aantal presentaties, organiseert een les, een debat, een test.

Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Woordenschat Business EnglishVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)35,00Giving group presentations and passing tests announced during the semester.
Semester 1Kennistoets35,00Written exam containing all course material developed and discussed during class, and additional vocabulary (self-study).
Semester 1Kennistoets30,00ORAL exam based on 7 texts that were summarised and discussed during class. The main starting point is one question: "What is this text about?"
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00WRITTEN exam based on the exact same course material as first sit.
Tweede examenperiodeKennistoets50,00ORAL exam with the exact same approach as first sit oral exam.