Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Expérience internationale26826/1695/1920/1/54
Studiegids

Expérience internationale

26826/1695/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Storme Caroline
Andere co-titularis(sen): Galle Nele, Leenkneght Inge, Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 400,00

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
Accountancy-fiscaliteit:
- geen wijziging

Financie- en verzekeringswezen:
- geen wijziging

Marketing:
- kennistoets (permanente evaluatie) - 40% - mondeling
- portfolio - 60%

Logistiek management:
- vaardigheidstoets hands off (permanente evaluatie) - 100%.


Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
Accountancy-fiscaliteit:
- geen wijziging;

Financie- en verzekeringswezen:
- geen wijziging;

Marketing:
- projectopdracht (permanente evaluatie) - 60% ;
- projectopdracht - 40% - mondeling.

Logistiek management:
- geen wijziging.


Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd voor Français OF geslaagd voor Communication en français) EN (eerder ingeschreven voor Correspondance en français OF simultaan te volgen met Correspondance en français).

Korte omschrijving

Zie Digitap voor aanvullende richtlijnen en afspraken rond dit opleidingsonderdeel.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert internationaal
De student kan zakelijk corresponderen met Franstaligen
De student schrijft en presenteert een zakelijk rapport in het Frans
Multicultureel en internationaal gefocust
De student apprecieert een vreemde cultuur en levensstijl
De student kan zich behelpen in een Franstalige omgeving

Leerinhoud

Meerdaagse  buitenlandse activiteit met voertaal Frans, gestructureerd rond mogelijke bedrijfsbezoeken/opdrachten binnen het kader van de afstudeerrichting of internationale instellingen, bijwonen van Franstalige seminaries, creatieve groepsopdrachten rond de stedelijke economie en cultuur.

De specifieke details rond de structuur van de opdrachten zullen aan de student gecommuniceerd worden via de digitale leeromgeving.


Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Werkplekleren en/of stage24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio60,00Deelname aan buitenlandse activiteiten is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.
Semester 2Kennistoets40,00Mondelinge verdediging van het portfolio. Deelname aan buitenlandse activiteit is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht en mondelinge verdediging in het kader van Expérience Internationale. Deelname aan buitenlandse uitstap is verplicht om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel.