Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Praktische oriƫntering op het professionele werkveld MAR13397/1695/1920/1/47
Studiegids

Praktische oriƫntering op het professionele werkveld MAR

13397/1695/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel

Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student stelt een portfolio samen (verwerking van de opdrachten m.b.t. de verschillende activiteiten)
De student rapporteert schriftelijk op een duidelijke manier
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student vindt zelfstandig informatie
Gebruikt gangbare ICT-toepassingen
De student verwerkt zelfstandig gevonden informatie kritisch
Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student beschrijft de basisprincipes van marketing
De student illustreert de basisprincipes van marketing
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student beschrijft de basisprincipes van marketing
De student illustreert de basisprincipes van marketing

Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een aantal dagactiviteiten waaronder bedrijfsbezoeken, het bijwonen van gastcolleges, het bijwonen van activiteiten van de Stichting Marketing, het bijwonen van de alumni activiteiten.
'Elke' activiteit wordt gekoppeld aan een opdracht. De verzameling van alle schriftelijke verslagen alsook de door de student verzamelde nuttige documentatie vormen een Portfolio.

Zie Studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken voor dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00