Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding handels- en sociaal recht26817/1695/1920/1/39
Studiegids

Inleiding handels- en sociaal recht

26817/1695/1920/1/39
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dens Cathérine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zie leerinhoud.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Hanteert bedrijfseconomische en juridische principes
De student geeft de verbanden tussen de delen van het handelsrecht aan
De student geeft de verbanden tussen de delen van het sociaal recht aan
De student hanteert het jargon van het handels- en sociaal recht op correcte wijze
De student kan aspecten en kenmerken van het handels- en sociaal recht opsommen
De student kan de regels van het handels- en sociaal recht toepassen op eenvoudige situaties
De student kan de regels van het handels- en sociaal recht uitleggen
De student koppelt aspecten van het handels- en sociaal recht aan de actualiteit

Leerinhoud

Deel I: Handelsrecht
1.Fundamentele elementen van het handels- en economisch recht
2.Ondernemingsrecht
3.Ondernemingen in moeilijkheden
4.Marktpraktijken en consumentenbescherming, consumentenkrediet

Deel II: Sociaal recht
1. De collectieve arbeidsverhoudingen
2. De individuele arbeidsovereenkomst
3. De arbeidsreglementering
4. De sociale zekerheid + formaliteiten
5. Oplossing van geschillen en sociaal strafwetboek
6. Sociaal statuut van zelfstandigen

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Handboek Praktisch Economisch Recht 2019Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Digitaal examen: 120 minuten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Digitaal examen: 120 minuten.