Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Marketing project26820/1695/1920/1/44
Studiegids

Marketing project

26820/1695/1920/1/44
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vanormelingen Christine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- projectopdracht (permanente evaluatie) - 100%.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- projectopdracht (permanente evaluatie) - 50% - schriftelijk;
- projectopdracht  - 50% - mondeling.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Marketing: basisprincipes OF simultaan te volgen met Marketing: basisprincipes.

Korte omschrijving

Zie studiewijzer voor aanvullende richtlijnen en afspraken

Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceert binnen de beroepscontext
De student rapporteert de oplossing zowel schriftelijk als mondeling
Gebruikt beroepsgerelateerde bronnen
De student werkt met beroepsgerelateerde bronnen bij het formuleren van een oplossing
Klantgericht
De student begrijpt het belang van hoe men zich op het doelpubliek focust
Verantwoordelijkheidszin en leiderschap
De student leert werken in teamverband
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student werkt een praktische, eenvoudige marketing opdracht uit in team
Zet een marketingcommunicatieplan op;
De student ontwikkelt samen met zijn team een eenvoudig marketingplan uit

Leerinhoud

De student werkt in groep aan de uitwerking van een project. Dit resulteert in een schriftelijk rapport en een mondelinge presentatie.

Studiematerialen (lijst)

Principes van MarketingVerplicht€ 65,95
  • Auteur: Philip Kotler

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Mondelinge en schriftelijke evaluatie
Aanwezigheid is verplicht. Na meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Schriftelijke evaluatie