Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Leadership & Coaching28154/1695/1920/1/04
Studiegids

Leadership & Coaching

28154/1695/1920/1/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • financie- en verzekeringswezen
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Dens Cathérine, Leenkneght Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2019 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- reflectieopdracht (permanente evaluatie) - 100%.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De studenten worden begeleid in hun studiemanagement en krijgen zo de nodige tools aangereikt om te groeien op het vlak van leadership & coaching.
Cfr Digitap voor verdere aanvulling.

Aanwezigheid is VERPLICHT. Bij 1 ongewettigde afwezigheid worden er 2 ptn. van het eindtotaal afgetrokken. Vanaf meer dan 2 ongewettigde afwezigheden krijgt de student een 0 op dit opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt deontologisch en ethisch
De student handelt consequent volgens deontologische principes en normen inzake maatschappelijk en ethisch verantwoord ondernemen
Reflecteert kritisch, werkt projectmatig, oplossingsgericht
De student brengt zelfstandig een praktische opdracht tot een goed einde
De student stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op

Leerinhoud

Hoe kan je als student groeien op vlak van leadership & coaching? Aan de hand van cases, gesprekken, persoonlijk ontwikkelingsplan en presentaties maken studenten een eigen portfolio met zelfreflecties op.

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Reflectieopdracht permanent (Permanente evaluatie)70,00
Semester 2Reflectieopdracht30,00Mondelinge verdediging van reflectieopdrachten