Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Data-driven Marketing28156/1695/1920/1/72
Studiegids

Data-driven Marketing

28156/1695/1920/1/72
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Heirman Wannes
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- kennistoets - 100% - mondeling.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- kennistoets - 100% - mondeling.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student heeft een inzicht in de verschillende instrumenten van de direct marketing mix
De student kent de voordelen en nadelen van respectievelijk e-mail marketing en social media marketing
De student heeft een inzicht in de structuur van commerciële datasets
De student kan verschillende datasilos integreregen tot één datawarehouse
De student kan op basis van variabelen in de dataset voorspellen welke klanten/prospects zullen ingaan op een commercieel aanbod via een direct marketing kanaal
De student kan aan de hand van een A/B-test en een experimenteel design in een commerciële dataset marketinggerelateerde beslissingen ondersteunen
De student kan een commerciële dataset op zo'n manier segmenteren dat gepersonaliseerde nano-marketing mogelijk wordt
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student kan aan de hand van R(ecency)F(requency)M(onetary value) en andere formules de belangrijkste klanten in de dataset onderscheiden van de minder belangrijke klanten
Zet een marketingcommunicatieplan op;
De student weet hoe een commerciële dataset inzichten kan verschaffen voor het plannen van toekomstige marketingcampagnes 
Past de wetgeving en de regelgeving binnen de marketing toe.
De student kent de nationale en supranationale wettelijke verplichtingen die de commerciële verwerking van klantendata met zich meebrengen

Leerinhoud

Data wordt steeds relevanter binnen het opbouwen van een goede marektingstrategie en marketingboodschap. Een steeds groeiende hoeveelheid gegevens kan worden ingezet om fijnere analyses te maken, persoonlijkere boodschappen te versturen en diepere expertise op te bouwen. Hoe ga je als toekomstig marketeer om met deze data? Welke technologieën zijn er beschikbaar om data op te slaan, te beheren en efficiënt te gebruiken? Dit zijn enkele topics waarop dit OLOD een antwoord probeert te bieden.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Duur: Semester
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen