Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Content Marketing27056/1695/1920/1/17
Studiegids

Content Marketing

27056/1695/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Digital binnen marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Picard Frederik
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- portfolio - 100%.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- portfolio - 100%.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met E-marketing and e-communication OF eerder ingeschreven voor E-marketing and e-communication) EN (eerder ingeschreven voor Marketing: basisprincipes OF simultaan te volgen met Marketing: basisprincipes) EN (eerder ingeschreven voor Marketing mix OF simultaan te volgen met Marketing mix).

Korte omschrijving

In the course 'Content marketing' we explore how companies can build up a marketing strategy based on producing relevant and useful content for their target groups. How can companies gain profit by selling less? Students learn how to work out a good content marketing strategy, how to plan it and how to measure their actions. During the semester they have to work on a group project where they learn how content marketing works, or not...

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student ontwikkelt een marketingstrategie rond een relevante content.
De student definieert een relevante content voor een specifieke target groep
De student plant de uitwerking van de marketingstrategie
De student meet de resultaten van de genomen acties
De student werkt een groepsproject uit in teamverband

Leerinhoud

Een van de snelst groeiende beroepen in het marketing- en communicatievak is dat van Content Marketeer. Elk bedrijf wil vandaag klanten aan zich binden met een mooi verhaal.

Content marketing situeert zich op het raakvlak tussen marketing, media, PR en journalistiek. Bij content marketing kiezen bedrijven niet voor de harde verkoopstaal of promoties, maar delen ze relevante informatie en verhalen om zo stapsgewijs een publiek op te bouwen en aan zich te binden.

In content marketing komen verschillende skills samen: strategisch inzicht in merken, conceptueel denken, creatie van inhoud, journalistiek, marketing- en salesinzichten en accountmanagement

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Epic Content MarketingVerplicht
  • Auteur: Joe Pulizzi

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht25,00