Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
International Marketing28153/1695/1920/1/67
Studiegids

International Marketing

28153/1695/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
  • marketing
  Keuzepakket:
  • keuzepakket LM
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bauer Evelyn
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.03.2020 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Bijzondere maatregelen Coronacrisis

De hogeschool bevindt zich in een overmachtssituatie als gevolg van de maatregelen die door de overheid werden genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Daardoor werd de hogeschool genoodzaakt om, naast de afwijkingen t.o.v. de voorziene werkvormen en studiematerialen in de ECTS-fiche, ook afwijkingen te voorzien t.o.v. de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche van dit opleidingsonderdeel. Voor de toetsing in de eerste examenperiode wordt/worden de volgende afwijking(en) voorzien:
- vaardigheidstoets hands off - 100%.

Update voor de toetsing in de 2de examenperiode d.d. 29.06.20:
- vaardigheidstoets hands off - 100%.

Let op! Deze wijzigingen vervangen dus de informatie over de toetsing in deze ECTS-fiche.
Indien verdere maatregelen vanuit de overheid de hogeschool ertoe zouden noodzaken nog verdere afwijkingen te voorzien voor de toetsing, dan zal de student hier zo gauw mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

There are two primary objectives for the International Marketing course:
• To gain a solid understanding of the theoretical and conceptual principles of International marketing;
• To understand how to develop and manage a strategic international marketing program and how to implement it.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ondersteunt het inkoop- en verkoopbeleid conform de gekozen marketingstrategie;
De student heeft inzicht in de internationale marketing mix.
Ondersteunt het bedrijfsbeleid binnen de marketingcontext;
De student heeft inzicht in de verschillende factoren en motieven die internationalisering beïnvloeden.
De student heeft inzicht in de stappen die een bedrijf moet ondernemen voor, tijdens en na hun internationalisering.
De student heeft inzicht in de verschillende manieren waarop nieuwe internationale markten kunnen gevonden, betreden en ontwikkeld worden.
De student kan de leerstof op echte en fictieve cases toepassen.
Voert op een efficiënte en effectieve manier een marktonderzoek en een marktanalyse uit (plannen - uitvoeren - evalueren);
De student heeft inzicht hoe hij een kwalitatieve en kwantitatieve marktanalyse kan uitvoeren.

Leerinhoud

1. Decision whether to internationalize
2. Decision which markets to enter
3. Market entry strategies
4. Design of the global marketing program (4Ps)
5. Implementation and coordination of the international marketing program

Studiematerialen (lijst)

Global MarketingVerplicht
 • Auteur: Svend Hollensen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00schriftelijk digitaal
Voor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk digitaal
Voor dit onderdeel moet de student 60% van de punten halen voor een 10/20